Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Výkres limitů využití území << I. Aktualizace územně analytických podkladů (2010) << Územně analytické podklady << Územní plánování << O městě

Feedback