Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Domov pro ženy a matky s dětmi << Sociální služby << Sociální služby << Občané

Feedback