Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Program prevence kriminality << Sociální služby << Občané

Feedback