Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Životní situace << Odbor majetkoprávní << Odbory magistrátu << Magistrát

Feedback