Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Nádoby na směsný odpad << Komunální odpad << Úřad online

Feedback