Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Kontakty na předsedy klubů zastupitelů << Zastupitelstvo města << Samospráva

Feedback