Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Územně analytické podklady << Územní plánování << O městě

Feedback