Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Územní plán města a strategie rozvoje << Podnikatelé

Feedback