Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Nové Hodolany << Komise městských částí << Samospráva

Feedback