Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Zasedání rady << Rada města << Samospráva

Feedback