Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Galerie veřejné << Galerie << Kultura

Feedback