Touto cestou můžete upozornit na jakoukoliv nesrovnalost, se kterou jste se setkal/a

na stránce: Galerie spolkové << Galerie << Kultura

Feedback