Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Stavební úřad « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Stavební úřad

Hledat v životních situacích:

Vydání druhopisu matričního dokladu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-003

04. Základní informace

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list popř. doklad o registrovaném partnerství je možno ze zápisu v matriční knize vydat jeho druhopis.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba jíž se zápis týká, manžel, rodiče,prarodiče, děti, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci.

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, prokázat, že je oprávněn k převzetí dokladu (viz –bod 5) a uhradit správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost lze podat osobně nebo písemně.

08. Dotčené instituce

Na matričním úřadu podle místa matriční událostí.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Matriční událost narození, uzavření manželství a úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu s datem matriční události
  • platný doklad totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho osoby, nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

11. Formuláře

Nejsou k dispozici žádné formuláře.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek za vydání druhopisu 100 Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení je 30 dnů od obdržení žádosti, při osobním jednání se vyřizuje namístě popř. u matričních událostí do roku 1950, kdy jsou potřeba bližší údaje do 30 dnů od podání žádosti.

14. Další účastníci

Nejsou další účastníci.

15. Návazné činnosti

U matričních událostí do roku 1950 může být žadatel vyzván k uvedení bližších údajů k vyhledání v matričních knihách.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání žádosti prostřednictvím elektronické podatelny úřadu, popř. do datové schránky úřadu.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.

19. Opravné prostředky

Pokud by bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí vydání dokladu, lze podat odvolání.

20. Sankce

Nejsou stanoveny.

21. Často kladené dotazy

Nejsou k dispozici v písemné podobě.

22. Další informace

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

23. Alternativní zdroj

Při osobním jednání popř. telefonicky.

24. Související situace

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

25. Zodpovědný útvar

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matrika na úseku narození, manželství a úmrtí dle telefonního seznamu.

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

1. 6. 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu