Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální tematika « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Hledat v životních situacích:

Azylový dům, noclehárna pro lidi bez přístřeší

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-005

04. Základní informace

Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.
Více informací najdete na stránkách zde.

Posláním Noclehárny je nabízet pomoc mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení, a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit v rámci sociální práce.
Více informací najdete na stránkách zde.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Cílovou skupinou Azylového domu jsou muži ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří:

 • přišli o své bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou
 • mají sníženou nebo žádnou schopnost řešit vzniklou situaci
 • chtějí s podporou pracovníků zařízení tento problém aktivně řešit tak, aby žili způsobem, který je ve společnosti považován za běžný
 • jsou samostatní v běžných úkonech sebeobsluhy
 • jsou způsobilí platit za sociální službu
 • domluví se česky nebo slovensky alespoň na základní úrovni.

Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy) a osobám, které vzhledem k nedodržování osobní hygieny zásadním způsobem narušují soužití s ostatními klienty. V případě zrakového postižení jsme schopni službu poskytnout jen v případě, že je osoba schopna samostatně fungovat v běžném prostředí.

Sociální služba Noclehárna je poskytována mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy). V případě zrakového postižení jsme schopni službu poskytnout jen v případě, že je osoba schopna samostatně fungovat v běžném prostředí.

06. Podmínky a postup řešení

Azylový dům – zájemce o službu kontaktuje poskytovatele (Azylový dům), předloží vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby, jejíž součástí je Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu – bez tohoto potvrzení nelze službu poskytnout. Žádost o poskytování sociální služby lze získat na Azylovém domě, na internetových stránkách.
Před sepsáním Smlouvy o poskytování sociální služby se žadatel musí prokázat totožnost (nejlépe občanský průkaz, cestovní pas apod.). Smlouvy o poskytování sociální služby jsou sepisovány na přechodnou dobu, délka poskytování služby je individuální dle potřeb klienta. Celková doba poskytování služby zpravidla nepřekračuje dobu jednoho roku. Základní podmínkou poskytnutí služby je akceptování a dodržování vnitřních pravidel zařízení.
Příjem klientů je denně 8:00 – 13:00 a 14:00 – 16:00 s výjimkou situace kdy by neposkytnutí sociální služby by ohrozilo život nebo zdraví osoby.

Noclehárna - zájemce o službu noclehárna se stává Klientem noclehárny po uzavření ústní smlouvy o poskytování sociální služby Noclehárna. Před uzavřením ústní smlouvy je seznámen s vnitřním pravidly noclehárny. Pobyt na noclehárně je bez nároku na rezervaci.
Příjem klientů do sociální služby je od 19:15 – 20:00 s výjimkou situace kdy by neposkytnutí sociální služby by ohrozilo život nebo zdraví osoby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat poskytovatele telefonicky, písemně, osobně, elektronicky.

08. Dotčené instituce

Azylový dům, Řepčínská 245/113, Olomouc - Řepčín.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Pracovníci oddělení Azylový dům.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti.

11. Formuláře

Žádost – v budově Azylového domu nebo na internetových stránkách.
Součástí formuláře žádosti je i posudek praktického lékaře.

12. Správní a jiné poplatky

Úhrada za poskytování služby Azylový dům

 1. Úhrada za poskytnuté sociální služby je stanovena zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Výše úhrady činí 66,- Kč/každý započatý den.
 3. Úhrada za službu je splatná do posledního dne daného měsíce, v němž byla služba čerpána.
 4. Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny služby Azylový dům nebo bezhotovostním převodem.

Úhrada za poskytování služby noclehárna

 1. Výše úhrady za poskytnutí přenocování je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Výše úhrady činí 20,- Kč za jeden nocleh.
 3. Úhrada za službu je splatná při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 4. Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny služby Noclehárna.

13. Lhůty pro vyřízení

Poskytovatel poskytuje sociální služby zájemci o službu dle aktuálních kapacitních možností zařízení.

14. Další účastníci

 • Rodina zájemce o službu a další osoby blízké
 • Veřejnoprávní instituce
 • Zdravotnická a sociální zařízení a další

15. Návazné činnosti

Zahájení poskytování sociální služby probíhá na základě uzavřené smlouvy zájemce s poskytovatelem. Plnění podmínek smlouvy.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Poskytovatel služby má zpracován postup při podávání stížností. Dostupný na pracovišti.

20. Sankce

Ústní napomenutí, písemné napomenutí, výpověď smlouvy.

21. Často kladené dotazy

Kolik je úhrada za službu v zařízení?
Viz bod 12.

22. Další informace

23. Alternativní zdroj

Magistrát města Olomouc, odbor sociálních služeb, Štursova 1, Olomouc.

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních služeb – vedoucí odboru

26. Zodpovědná osoba

PhDr. Vlasta Krosesková

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

24. 4. 2017

30. Poznámka

Azylový dům, Řepčínská 245/113, Olomouc – Řepčín, tel.: č. 585 428 007, e-mail: Azylovy.dum@olomouc.eu

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu