Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální tematika « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Přihlášení dítěte do jeslí

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-jesle-01

04. Základní informace

Jesle jsou zařízení pro děti od 1 – 4 let s kapacitou 35 míst. Poskytují celodenní odbornou péči o děti formou pravidelné i příležitostné docházky – rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte. Jesle jsou denní zařízení s provozní dobou od 6:15 – 16: 15 hodin.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce dítěte s vedoucí oddělení dětských jeslí.

06. Podmínky a postup řešení

Podání přihlášky do jeslí, tj. „Žádost o přijetí dítěte do jeslí“ a volná kapacita zařízení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobním, telefonickým nebo E mailovým kontaktem s vedoucí oddělení dětských jeslí.

08. Dotčené instituce

Územní jesle Tř. Spojenců 14, Olomouc, telefon: 585 230 323, mobil: 724 905 114, e-mail: ,

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V zařízení s vedoucí oddělení dětských jeslí, v době provozní doby zařízení

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Zákonný zástupce předloží: kartičku pojištěnce (tj. dítěte) telefonní kontakt na zákonného zástupce.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky spojené s přihlášením dítěte do jeslí nejsou.
Platby jsou spojeny až s pobytem dítěte v zařízení, kdy je zákonný zástupce povinen uhradit provozní náklady a stravu dítěte. Výši poplatků schvaluje Rada města Olomouce a o její aktuální výši je zákonný zástupce informován při přijetí dítěte do zařízení vedoucí oddělení dětských jeslí. Forma úhrady je v hotovosti u vedoucí oddělení dětských jeslí.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty se neřídí zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přijetí dítěte je vázáno pouze na kapacitní možnosti zařízení a individuální posouzení naléhavosti jednotlivých případů.

14. Další účastníci

Účastníky řízení jsou zákonní zástupci nezletilého dítěte.

15. Návazné činnosti

Doložení potvrzení o zdravotním stavu dítěte a vhodnosti umístění dítěte do kolektivu, které vyplní dětský ošetřující lékař.
Potvrzení zaměstnavatele o čistém příjmu zákonných zástupců (průměr za posledního půl roku), z důvodu stanovení koeficientu poplatku.

16. Možnost řešit elektronicky

Přihlášení dítěte do zařízení se nepodává elektronicky.

17. Právní předpisy

Přijetí dítěte do zařízení jeslí není vázáno na žádný právní předpis.

18. Související právní předpisy

Interní předpis zařízení – „Provozní řád“.

19. Opravné prostředky

Vůči nepřijetí do zařízení nejsou žádné opravné prostředky, přijetí se neřídí zákonem 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

V případě nedodržení termínu k úhradě poplatku za provozní náklady a stravu dítěte může zřizovatel (Magistrát města Olomouce) nařídit úhradu vzniklé pohledávky a stanovit způsob úhrady.
V případě soustavného porušování provozního řádu je možno vyloučit dítě ze zařízení.

21. Často kladené dotazy

Dotazy rodičů před přijetím dítěte do zařízení jsou na věk dítě ( nejnižší možný věk nástupu do zařízení), na cenu za pobyt dítěte v zařízení, na provozní dobu zařízení, zda má mít dítě něco své a zda má něco umět.

23. Alternativní zdroj

Informace o přijetí dítěte do jeslí je možné získat jen u vedoucí oddělení dětských jeslí.

24. Související situace

Související situace z oblasti dávek státní sociální podpory a dávek sociální péče poskytuje formou poradenské činnosti vedoucí oddělení dětských jeslí.

25. Zodpovědný útvar

Územní jesle statutárního města Olomouc, Tř. Spojenců 14, Olomouc a Odbor sociálních věcí.

26. Zodpovědná osoba

Územní jesle statutárního města Olomouc, Tř. Spojenců 14, Olomouc
Dana Nevěřilová, tel.: 585 230 323; mobil: 724 905 114

27. Platnost od

27. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

26. 2. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu