Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Doklady osobní « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Problematika národnostních a etnických menšin

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2018-01

04. Základní informace

Agendu národnostních a etnických menšin má v rámci Magistrátu města Olomouce na starost poradce pro národnostní a etnické menšiny, který zajišťuje koncepční, koordinační a kontrolní činnosti svěřené v oblasti národnostních a etnických menšin do samostatné i přenesené působnosti obce včetně sociálního poradenství, terénní sociální práce a depistáže.

Mezi nejčastější řešené problematiky patří bydlení, nezaměstnanost, pomoc a poradenství při žádostech o sociální dávky, integrace cizinců, prevence kriminality, diskriminace a porušování lidských práv.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoby s pobytem ve správním obvodu města Olomouce jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jichž se dotýká problematika národnostních a etnických menšin.

06. Podmínky a postup řešení

Osobní, telefonický nebo e-mailový kontakt.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat poradce pro národnostní a etnické menšiny s konkrétní záležitostí.

08. Dotčené instituce

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Mgr. Petra Fešarová, poradce pro národnostní a etnické menšiny
Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí
pracoviště Štursova 1, Olomouc, přízemí, kancelář č. 109
tel. 585 562 118, 731 648 669
e-mail: petra.fesarova@olomouc.eu
nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady a dokumenty související s problematikou, kterou chcete s poradcem probírat.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení stanovena není, záleží na individuální domluvě s poradcem.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Záleží na konkrétní sociální situaci, která je předmětem jednání s poradcem.

23. Alternativní zdroj

Integrovaný portál práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/

24. Související situace

Ohrožení sociálním vyloučením z důvodu nedostatečného příjmu, špatného zdravotního stavu, nevyhovujícího nebo chybějícího bydlení, problémy s integrací do většinové společnosti apod.

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru

27. Platnost od

21. 2. 2018

28. Aktualizováno kdy

26. 2. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu