Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Doklady osobní « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Doklady osobní

Hledat v životních situacích:

Uznání profesní způsobilosti řidiče a Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-ER-007

04. Základní informace

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti řidiče
b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Člen státu EU, který má na území ČR trvalý, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce – obvyklé bydliště, nebo člen jiného státu a vykonává závislou práci u zaměstnavatele usazeného na území ČR, nebo podniká na území ČR.
a) je držitelem českého řidičského průkazu
b) je držitelem řidičského průkazu evropského společenství nebo jiného cizího státu

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupin vozidel C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

a) Podání žádosti o uznání profesní způsobilost a žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce.
b) Podání žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti vytiskne pracovník na přepážce.

08. Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého, nebo obvyklého pobytu držitele řidičského oprávnění.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor agend řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského 2, 2. patro. Tel. 585 513 767, 585 513 723, 585 513 724.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti.
b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti – vytiskne pracovník na přepážce.

Pro oba případy - 1x foto (3,5x4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele, platný doklad totožnosti, řidičský průkaz (skupiny řidičské oprávnění C1, C1+E, C, CE, D, DE, D1, D1+E), doklad o úspěšně vykonané zkoušce v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo doklad o podrobení se výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu, nebo doklad o absolvování 35 hodin školení.

11. Formuláře

a) Žádost o vydání řidičského průkazu (záznam profesní způsobilosti je zapsán do řidičského průkazu) vytiskne pracovník na přepážce. Žádost o uznání profesní způsobilosti. Dostupné na oddělení evidence řidičů.

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče je jedinečná tudíž není dostupná v elektronické podobě. Vypisuje pracovník elektronicky.

12. Správní a jiné poplatky

Uznání profesní způsobilosti řidiče – správní poplatek je 50 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 500 Kč.
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče – správní poplatek je 200 Kč.
Správní poplatky se hradí na pokladně úřadu, Vejdovského č. 2, Olomouc.

13. Lhůty pro vyřízení

a) 20 dnů, nebo na osobní žádost ve zkráceném termínu do 5 pracovních dnů
b) 30 dnů

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

17. Právní předpisy

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

Vyhláška MD ČR č. 31/2001, kterou se provádí z.č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MD č. 167/2002 Sb., o získávání způsobilosti k řízení motorových vozidel, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

19. Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

20. Sankce

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení evidence řidičů, Vejdovského č. 2, Olomouc.

26. Zodpovědná osoba

Regina Valinčič, tel. 585 513 721

27. Platnost od

13. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

22. 10. 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu