Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obecné informace « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osp-03rod

04. Základní informace

Výchovné a sociální problémy dětí a mládeže, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace, nebo pro své životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.
Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova a toulky, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu a vandalismus.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí může podat každá fyzická a právnická osoba

06. Podmínky a postup řešení

Osobní návštěva zákonného zástupce, popř. v doprovodu nezletilého u kurátora pro mládež.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, sociálních věcí

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence, Štursova 1, Olomouc

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

22. Další informace

Návrhy na výchovná opatření a ústavní výchovu lze podávat k Okresnímu soudu v Olomouci

25. Zodpovědný útvar

OSP, odd. právní a vnitřní správy

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Květoslav Richter, vedoucí oddělení sociální prevence

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

6. 1. 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu