Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obecné informace « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Žádost o poskytnutí dotace – oblast sociálních služeb a humanitární pomoci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-004

04. Základní informace

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně prospěšný, účel. Tento účel může být stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce, nebo v případě individuální žádosti přímo žadatelem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní osobnosti zpravidla není pro poskytnutí dotace podstatná.

06. Podmínky a postup řešení

Podmínkou pro případné poskytnutí finančního příspěvku je bezdlužnost vůči městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem. Více informací je uvedeno prostřednictvím vyhlášených programů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné a současně elektronické žádosti (lze pouze elektronicky v případě platného elektronického podpisu) v termínu dle vyhlášeného programu a to buď osobně nebo poštou na Odbor sociálních služeb, oddělení sociální pomoci a služeb, Štursova 1, 779 11. Podrobnosti uvedeny na stránkách www.olomouc.eu/urad-online/dotace

08. Dotčené instituce

Odbor sociálních služeb, Štursova 1, Olomouc, 779 11.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

, mob. 606 730 361, 585 562 105

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři s požadovanými povinnými přílohami a podepsanou oprávněnou osobou.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

Podání a vyúčtování dotace je určeno prostřednictvím vyhlášených programů. Možnost podání žádostí zpravidla bývá okolo termínu 5.12. – 5.1. příslušného kalendářního roku a vyúčtování do 28.2. následujícího roku poskytnutí dotace (není-li vyhlášeným programem či smlouvou určeno jinak).

14. Další účastníci

Opodstatněnost žádosti, věrohodnost uvedených údajů a požadované přílohy ověřuje a kontroluje odbor sociálních služeb, řídící skupina komunitního plánování, popř. pracovní skupina projektu bezbariérová Olomouc. Žádosti posuzuje sociální komise Rady města, případně komise prevence kriminality Rady města Olomouce. Poskytnutí finančního příspěvku schvaluje Rada města, popř. Zastupitelstvo města Olomouce.

16. Možnost řešit elektronicky

podatelna, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, www.olomouc.eu/kontakty/elektronicka-podatelna

17. Právní předpisy

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Nejedná se o řízení upravené správním řádem, opravné prostředky nejsou.

20. Sankce

Vrácení poskytnuté finanční podpory nebo její části.

26. Zodpovědná osoba

MMOl, odbor sociálních služeb, Štursova 1, tel: 585 562 103,

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

9. 6. 2017

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu