Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obecné informace « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Dohody o výkonu pěstounské péče

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

nrp-002

04. Základní informace

Magistrát města Olomouce je jedním ze subjektů, se kterým mohou osoby , které mají svěřeny dítě/děti do pěstounské péče uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o sociálně – právní ochraně dětí, č.- 359/1999 Sb., v platném znění.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zájemce o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče může být fyzická osoba starší 18 let, které byly příslušným rozhodnutím svěřeny děti do pěstounské nebo poručenské péče ( osoba pečující) nebo osoba, která je zařazena do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu ( osoba v evidenci).

06. Podmínky a postup řešení

Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí. Dohodu o výkonu pěstounské péče lze ze strany osoby pečující nebo osoby v evidenci vypovědět bez udání důvodu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktem s pracovníkem pro náhradní rodinnou péči oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce a seznámením se základními informacemi a postupy realizace dohod o výkonu pěstounské péče.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti pro občany s trvalým bydlištěm ve správním obvodu statutárního města Olomouce jako obce s obecním úřadem s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti, pracoviště Štursova 1, Olomouc;

Úřední hodiny: po, st 8 – 12, 13 – 17; út, čt 8 – 12, 13 – 15:30

Seznam pracovníků odd. péče o rodinu a děti s tel. kontakty je uveden na internetových stránkách MMOl

  • Mgr. Zuzana Kundelová - sociální pracovnice, tel. 585 562 201
  • Bc. Jana Grohmannova - sociální pracovnice, tel. 585 562 202
  • Mgr. Mynářová Petra – sociální pracovnice, tel. 585 562 233
  • Mgr. Dagmar Plachá - sociální pracovnice, tel. 585 562 435
  • Mgr. Macáková Petra - sociální pracovnice, tel. 585 562 499
  • Mgr. Poliánová Hana – sociální pracovnice, tel. 585 562 113
  • Mgr. Heroldová Hana – sociální pracovnice, tel. 585 562 427

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K prvotní konzultaci o možnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče nejsou doklady zapotřebí. Pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče rozhodnutí příslušných úřadů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dětí do pěstounské nebo poručenské péče nebo jiné obdobné rozhodnutí,případně další podklady dle pokynů pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

13. Lhůty pro vyřízení

Dohodu o výkonu pěstounské péče lze uzavřít pouze po obdržení souhlasu místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci a po vypovězení případné dohody předcházející.

15. Návazné činnosti

Osoba pečující nebo osoba v evidenci, která má zájem uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, je vyzvána k předložení podkladů potřebných pro případné uzavření této dohody.

16. Možnost řešit elektronicky

Viz emailové kontakty v bodě 9.

17. Právní předpisy

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

27. Platnost od

15. 12. 2014

28. Aktualizováno kdy

7. 3. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu