Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obecné informace « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Žádost o poskytnutí dotace – v oblastech kultura, sport, cestovní ruch

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ovvi-03

04. Základní informace

Statutární město Olomouc poskytuje finanční podporu v různých oblastech. Dotace jsou vyhlašovány jednou ročně.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba.

06. Podmínky a postup řešení

V ohlášeném období vyplnit předepsaný formulář na webu a jeho vytištěnou a podepsanou verzi doručit s předepsanými přílohami na určený odbor magistrátu.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

odbor vnějších vztahů a informací

Podávání žádostí pro oblasti dotací:

Smlouvy pro všechny oblasti podpory:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou žádost a přílohy dle vyhlášených programů.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

15. Návazné činnosti

Po případném přidělení dotace podat ve smluvně stanovené lhůtě celkové vyúčtování.

17. Právní předpisy

  1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
  9. Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

22. Další informace

Na jednotlivých odborech magistrátu dle vyhlášených dotačních programů.

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouc, odbor vnějších vztahů a informací

26. Zodpovědná osoba

, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

27. Platnost od

24. 1. 2012

28. Aktualizováno kdy

10. 11. 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu