Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Matriční úřad « Další kategorie « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Další kategorie » Matriční úřad

Hledat v životních situacích:

Vyřízení rodného listu při narození dítěte

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-005

04. Základní informace

Úkolem rodičů po narození dítěte je vyzvednutí rodného listu do 30-ti dnů po porodu na matrice podle místa narození dítěte.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče popř. jeden z rodičů.

06. Podmínky a postup řešení

Stačí pokud se jeden z rodičů dostaví na matriku podle místa narození dítěte a předloží potřebné doklady. Doklady se předkládají v originále.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Navštívit matriku v místě narození dítěte.

08. Dotčené instituce

Na matričním úřadu podle místa narození dítěte.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Narození dítěte ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správy, oddělení matrika.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • platné občanské průkazy
 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá
 • případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

U dítěte narozeného mimo manželství k němuž bylo určeno otcovství jeden z rodičů předloží:

 • platný občanský průkaz
 • rodné listy obou rodičů
 • souhlasné prohlášen rodičů í o jménu, či jménech dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
 • případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy rodičů
 • rodné listy rodičů
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu) seznam tlumočníků

11. Formuláře

Nejsou k dispozici žádné formuláře.

12. Správní a jiné poplatky

Při vydání prvního rodného listu dítěte se poplatek neplatí.

13. Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen provést zápis narození dítěte nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o narození dítěte.

14. Další účastníci

Nejsou další účastníci.

15. Návazné činnosti

Po obdržení rodného listu z matriky je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze využít.

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Pokud by bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí zápisu jména dítěte určeného rodiči do matriční knihy, lze podat odvolání.

20. Sankce

Nejsou stanoveny.

21. Často kladené dotazy

Dotazy na jména dítěte, která lze zapsat do matriky – publikace PhDr. Knappová,“Jak se bude Vaše dítě jmenovat“.

22. Další informace

Zápis jména
Při zápise narození mohou být dítěti zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká, osobě ženského pohlaví jméno mužské a naopak a nelze zapsat dítěti jméno žijícího sourozence stejných rodičů. V případě pochybností o správné pravopisné podobě jména, jsou rodiče povinni předložit doklad vydaný znalcem.

23. Alternativní zdroj

Při osobním jednání popř. telefonicky.

24. Související situace

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

25. Zodpovědný útvar

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matrika na úseku manželství dle telefonního seznamu

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

24. 4. 2018

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu