Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Matriční úřad « Další kategorie « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Další kategorie » Matriční úřad

Hledat v životních situacích:

Vydání úmrtního listu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-004

04. Základní informace

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě "Listu o prohlídce zemřelého", který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vyřizovatel pohřbu, manžel/ka, sourozenec, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk.

06. Podmínky a postup řešení

Předpokladem je předložení potřebných dokladů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dostavte se na matriční úřad podle místa úmrtí zemřelého popř. můžete pověřit odevzdáním dokladů pohřební službu.

08. Dotčené instituce

Na matričním úřadu podle místa úmrtí zemřelého.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady zemřelého – občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list.

11. Formuláře

Nejsou k dispozici žádné formuláře.

12. Správní a jiné poplatky

Při vydání prvopisu úmrtního listu se poplatek neplatí.

13. Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen provést zápis úmrtí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení.

14. Další účastníci

Nejsou další účastníci.

15. Návazné činnosti

Vyřízení nového občanského průkazu:
V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky) ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen požádat do 15-ti pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu. To neplatí v případě, kdy pozůstalý manžel (manželka), nebo registrovaný partner (partnerka) má občanský průkaz, ve kterém není uveden rodinný stav.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze využít.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.

19. Opravné prostředky

Nejsou opravné prostředky.

20. Sankce

Nejsou stanoveny.

21. Často kladené dotazy

Nejsou k dispozici v písemné podobě.

22. Další informace

Vdovský důchod vyřizuje pozůstalý/á manžel/ka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu zemřelého.
Informace o pohřebném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
K pozůstalostnímu řízení Vás vyzve notář (dle trvalého pobytu zemřelého).

23. Alternativní zdroj

Při osobním jednání popř. telefonicky.

24. Související situace

Viz další životní situace řešeny oddělením matrika.

25. Zodpovědný útvar

JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matrika na úseku manželství dle telefonního seznamu

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

1. 6. 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu