Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Další kategorie « Potřebuji vyřídit

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Další kategorie

Potřebuji vyřídit

Nejčastěji hledané

 • Doklady osobní
  občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy ...
 • Matriční úřad
  vydávání matričních dokladů, jména a příjmení, svatby ...
 • Motorová vozidla
  registrace/vyřazení vozidel, technické průkazy, odečet bodů, tachografy ...
 • Finance, poplatky
  místní poplatky za odpady, psy, zábor, ze vstupného, hrací přístroje ...
 • Stavební úřad
  ohlášení staveb, uzavírky komunikací, územní rozhodnutí, havírie inženýrských sítí ...
 • Sociální tematika
  Domov pro ženy a matky s dětmi, jesle, kluby seniorů, azylový dům ...

Další kategorie

 • Bezpečnost
  varování obyvatel, živelné pohromy, zátopová vlna ...
 • Kultura a sport
  žádost o schválení akce na Horním a Dolním náměstí ...
 • Majetek města
  provedení stavby na pozemcích SMOl ...
 • Památková péče
  obnova nemovité kulturní památky, restaurování ...
 • Podpora z rozpočtu (granty) a dotace z EU
  Žádosti o poskytní finanční podpory, integrované plány rozvoje města (IPRM) ...
 • Pozemní komunikace
  parkovací místa, oprava komunikace, ohlášení stavby, problémy s linkou MHD ...
 • Rodina
  občanské obřady a slavnosti, úmrtní list ...
 • Školství
  zápis dětí do MŠ, povinná školní docházka ...
 • Územní plánování
  změna územního plánu, územně plánovací informace, námitky k územnímu plánu ...
 • Živnostníci
  jednotné kontaktní místo, ohlášení/přerušení živnosti ...
 • Životní prostředí
  vydání rybářského lístku, kácení dřevin, ohlašování odpadů ...
 • Nezařazené
  ohlášení konání veřejného shromáždění, přihlášení do diskuse na jednání ZMO ...
 
Hledat v životních situacích:

Kudy dál

 • použijte vyhledávač výše
 • nebo vyberte jinou oblast životních situací

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu