Mapa nové trati

nova_tt_olomouc_a3

A - U tržnice

a-detail Odbočení z ulice 17. listopadu
V místě napojení nové větve tramvajové trati na stávající trať v prostoru u tržnice bude upravena křižovatka ulice Polské, třídy 17. listopadu a třídy Svobody. Dále vznikne nový tramvajový most.

 

B - Mlýnský potok u Šantovky

b-detail Křížení regionální železniční tratě (úrovňový přejezd se závorami)
Křižovatka se světelnou signalizací jižně od obchodní galerie Šantovka. V místě je most pro tramvaje, vozidla a cyklisty, samostatná lávka pro chodce a železniční přejezd se světelným zabezpečovacím zařízením a závorami. Podél řeky vede cyklostezka a pěší korzo se stromy.

 

C - Křížení Velkomoravské ulice a nové komunikace

c-detail Křížení ulice Velkomoravské (úrovňové se světelnou signalizací)
Křížení tramvajové trati na nově vybudované komunikaci s Velkomoravskou ulicí. Provoz této křižovatky je řízen společně s provozem na křižovatce ulice Velkomoravské a Rooseveltovy, aby byla zajištěna plynulost dopravy. V místě je chodník pro pěší a cyklisty a nová výsadba stromů.

 

D - Křížení ulice Rooseveltova

d-detail Křížení ulice Rooseveltovy (úrovňové se světelnou signalizací)
V Rooseveltově ulici vznikne kolejová spojka a konečná pro první etapu nové tramvajové trati. V tomto místě bude upravena autobusová zastávka na Velkomoravské ulici a přestupní místo z tramvajové na autobusovou dopravu.

 

Přílohy:

ikona Mapa s popisem trati (Dokument PDF, 5.9 MB)
ikona Mapa s vyznačením trasy (Dokument PDF, 3.3 MB)
 

Autor: Mgr. Michal Folta