Kontakt

Kontakt

Mediální zástupce projektu

Michal Folta
mobil: 606 922 184
e-mail: michal.folta@olomouc.eu

Magistrát města Olomouce
Otázky ochrany životního prostředí RNDr. Petr Loyka CSc. 606 705 971
Obecné otázky souladu s územním plánem
a koncepční řešení TT z pohledu dopravy
Ing. Marek Černý 724 361 204
Správa stávajících komunikací v majetku SMO Ing. Petra Pospíšilová 606 712 465
Finanční stránka projektu Ing. Vladimír Michalička 606 762 893
Soulad akce se stavebním zákonem JUDr. Eva Hyravá 606 749 912
 
GALERIE ŠANTOVKA
Mluvčí za stavbu i dodavatele Mgr. Juraj Aláč 608 707 799