Časté dotazy ke stavbě tramvajové trati

Máte-li další dotazy, pište na adresu

Kam bude tramvajová trať pokračovat od sokolovny a tržnice? Jaké označení bude nová linka mít?

Rada města Olomouce rozhodla o zrušení linky č. 6 od hlavního nádraží na Novou Ulici a zavedení nové linky od hlavního nádraží přes centrum na Nové Sady. Zatím ale nebylo rozhodováno o tom, jaké číselné označení bude nová linka mít. Pokud jde o frekvenci jednotlivých spojů, situace se stále ještě řeší. Variant bylo od počátku několik. V posledních měsících loňského roku prováděl Dopravní podnik města Olomouce průzkum počtu cestujících na jednotlivých zastávkách. Teprve po pečlivém vyhodnocení výsledků tohoto průzkumu a stanovení priorit a silných a slabých míst se může rozhodnout, v jakých intervalech pojedou tramvaje na nové trati a jak konkrétně se zapojí do systému MHD v Olomouci.

Bude podél tramvajové trati na území někdejšího Mila vybudována i cyklostezka?

Ano, celá oblast bude zpřístupněna i pro cyklisty. Součástí právě prováděných úprav prostoru je i cyklostezka, po níž se cyklisté dostanou od Envelopy podél Mlýnského potoka a řeky Moravy až na Nové Sady. Cyklisté pojedou přes Šantovu ulici a kolem nákupní galerie se po nové lávce dostanou na pravý břeh Mlýnského potoka. Podél řeky povede cyklostezka a vedle ní i chodník až k soutoku s Moravou. Velkomoravskou ulici překoná pod silničním mostem, a na druhé straně bude pokračovat dále na Nové Sady.

Kdy se začnou pokládat koleje a kolik to bude stát?

Druhá etapa, tedy stavba kolejového tělesa, by měla začít v březnu. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele této etapy. Z nabídek ve výběrovém řízení také vzejde konečná cena stavby. O výsledku výběrového řízení i ceně druhé etapy stavby budeme na těchto stránkách informovat.

 

Autor: Mgr. Michal Folta