U tramvajové trati na Nových Sadech může vyrůst velký parkovací dům

U tramvajové trati na Nových Sadech může vyrůst velký parkovací dům

Myšlenku spojit výstavbu třetí etapy tramvajové trati na Nové Sady s vybudováním přestupního terminálu a velkého parkovacího domu projednala a schválila Rada města Olomouce. Dům, který by měl celkovou kapacitu 231 parkovacích míst, by sloužil návštěvníkům Olomouce, kteří by po zaparkování využili tramvajovou dopravu do centra. Využít by jej ale mohli i rezidenti z okolí.

„V rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí na akci třetí etapu tramvajové trati vznikla myšlenka vytvořit z konečné zastávky přestupní terminál tramvaj – autobus - auto. Součástí uvažovaného terminálu by byl i parkovací objekt v blízkosti tramvajové smyčky,“ popisuje investiční náměstek primátora Filip Žáček. „Vzhledem k poloze na okraji Olomouce může tento záměr sloužit pro parkování v systému P+R. Využít by jej šlo ale i na večerní či noční parkování rezidentů z blízkého sídliště,“ upřesňuje náměstek Aleš Jakubec.

„Po schválení záměru musíme prověřit definitivní možnosti umístění parkovacího domu na vybraných pozemcích vedle koncové točny prodloužené tramvajové trati tak, aby celek mohl plnit funkci plnohodnotného přestupního terminálu,“ pokračuje Aleš Jakubec. V současnosti se v této části Schweitzerovy ulice, kudy povede třetí etapa tramvajové trati a kde by měl vyrůst i parkovací objekt, nacházejí soukromé zahrádky bez významnějších staveb.

Pokud jde o stavbu samotnou, základní myšlenkou je jednoduchý technický dům s přiznanými konstrukcemi a minimem detailů. Objekt by byl postupně pokryt popínavou zelení z terénu, celoročně zelenou. Šlo by o železobetonový 4-5-ti podlažní skelet s pultovou střechou. Tvarově jednoduchý objekt by byl ze strany Schweitzerovy ulice ustoupen o jedno podlaží, kde by tak vznikl prostor pro parkování na střeše. Uvnitř se pak dům obtáčí kolem zeleného atria s rampou v jižní části objektu. Od automobilů by byl oddělen provoz pěších. Vstup pro pěší je řešen z východní strany nejblíže nové tramvajové zastávky, v blízkosti vnitřního komunikačního jádra. Vjezd pro automobily je situován ze severní fasády. V přízemí je umístěna zóna parkovacích stání s možností nabíjení elektromobilů, zóna odstavování jízdních kol a veřejné toalety.

„Tento projekt naplňuje jeden z cílů plánu udržitelné městské mobility, který definuje dopravní vizi města do roku 2030. Jejím cílem je redukovat automobilovou dopravu ve městě,“ uzavírá náměstek Aleš Jakubec.

Počet parkovacích míst:

  • elektromobil: 18
  • invalidé: 10
  • klasická krytá stání: 186
  • klasická otevřená stání: 17
  • celkový počet stání: 231
  • cyklostojany: 20/40 (1 stojan/2 kola)
 

Autor: Mgr. Michal Folta | 15. srpna 2018 (st)