Tramvajová trať Nové Sady: do projektu přibude třetí světelně řízená křižovatka

Tramvajová trať Nové Sady: do projektu přibude třetí světelně řízená křižovatka

Do finále se blíží náročné práce na přípravě projektové dokumentace k akci Tramvajová trať Olomouc, Nové Sady II. a III.etapa.

Tato dokumentace zahrnuje výstavbu nové tramvajové trati, která je vedena ulicemi Rooseveltovou, Zikovou až po točnu, umístěnou podél ulice Schweitzerovy. V současné dokumentaci se počítalo se vznikem dvou křižovatek se světelnou signalizací, na základě nových požadavků k nim má přibýt ještě třetí taková křižovatka.

V projektové dokumentaci jsou připraveny dvě křižovatky se světelnou signalizací, a to na křížení ulici Rooseveltova a Trnkova a na místě křížení ulice Zikovy s ulicí Schweitzerovou. Pokud jde o křižovatku ulic Zikova a Rooseveltova, původně se zde uvažovalo o okružní křižovatce, ta ale nebyla schválena. V této souvislosti odbor správy městských komunikací a MHD společně s odborem koncepce a rozvoje předložili požadavek na zpracování projektové dokumentace na vybudování světelné signalizace v této křižovatce, čímž by vznikl jeden logický dopravní celek, který bude technickým i dopravním pokračováním stavby „TT Nové Sady – I.etapa“. Nově vybudované křižovatky osazené SSZ umožní vzájemnou koordinaci dopravních toků, preferované průjezdy tramvají a současně bezpečný a plynulý pohyb vozidel a chodců v této lokalitě.

„Vzhledem k tomu, že by pak byly propojeny a koordinovány významné křižovatky od Velkomoravské ulice až po Zikovu, výrazně se zmenší potenciál vzniku kolon vozidel,“ uvedl primátor Antonín Staněk jeden z argumentů pro vybudování světelné křižovatky u Zikovy ulice. Tím se samozřejmě zlepší situace nejen pro řidiče, ale zvýší se bezpečnost i pro chodce a pro cyklisty, kteří využívají tudy vedoucí cyklostezky.

Rada tedy rozhodla o tom, že podnětu odboru správy místních komunikací a odboru koncepce a rozvoje vyhoví. Náměstek primátora Filip Žáček byl pověřen uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace. „Jedinou podmínkou je, že tento krok nesmí termínově ohrozit realizaci druhé etapy Tramvajové trati Nové Sady,“ upozornil primátor Antonín Staněk. Ze strany zmíněných odborů byl ubezpečen, že takový problém nenastane.

 

Autor: Mgr. Michal Folta | 9. března 2017 (čt)