Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

Na základě žádosti města Olomouce bylo 26. 1. 2016 ze strany donora schváleno zařazení stavby Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí jako doplňkové aktivity projektu Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc. Stavba tramvajové tratě na ulici 1. Máje bude tedy rovněž spolufinancována z Programu švýcarsko – české spolupráce.

Název doplňkové aktivity:

Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí

Popis doplňkové aktivity:

V rámci realizace stavby Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí bude provedena komplexní rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí v délce cca 400 m a to v rozsahu od náměstí Republiky, kde navazuje na již dokončený úsek provedené rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská, k průčelí hotelu Palác. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů chodníků, vozovek, vjezdů, dále o celkovou rekonstrukci tramvajové trati včetně nového řešení trolejového vedení a veřejného osvětlení. V rámci přeložek inženýrských sítí bude provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně domovních přípojek. Jedná se o úsek tramvajové trati dlouhý cca 400 m s předpokládanými celkovými náklady stavby ve výši cca 121,4 mil. Kč (cena vychází z dokumentace pro zadání stavby). Z grantu Programu švýcarsko-české spolupráce by měly být kofinancovány způsobilé výdaje, které se týkají části této aktivity a obsahují stavební objekty (001 Příprava území, 002 Snesení kolejiště DPMO, 101 Komunikace a plochy, 102 Komunikace pro pěší, 103 Dopravní značení trvalé, 104 Dopravní značení dočasné, 402 Napojení zastávek na informativní panely, 403 Přípojky NN k tramvajovým zastávkám, 651 Tramvajová trať - spodní stavba, 652 Tramvajová trať - vrchní stavba, 654 Tramvajová zastávka U Dómu, Publicita projektu a Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady) v maximální hodnotě v projektu uspořených prostředků (způsobilých výdajů), které v současné chvíli činí cca 49,26 mil. Kč.

Zdůvodnění vazby doplňkové aktivity na cíle programu:

Ulice 1. máje v Olomouci jedním z nejvytíženějších úseků tramvajové tratě v historickém centru města, kterým projíždí mimo jiné i linka č. 3 obsluhující také novou tramvajovou trať vybudovanou v rámci výše uvedeného projektu. Realizací projektu (výměnou stávajících dlažebních kostek za kostky 10x10cm) dojde zejména ke snížení hlučnosti tramvajové tratě a komunikace, což přispěje ke zlepšení životního prostředí v této exponované části historického města. V říjnu 2014 byla provedena pasportizace tohoto úseku tramvajové tratě. Pasport ukázal, že tento úsek tramvajové tratě (uveden do provozu 20. 10. 1954) je v havarijním stavu a trať je v původním stavu bez střední i generální opravy.

 

Autor: Pavel Snášel | 2. února 2016 (út)