Stavba další etapy tramvajové trati na Nové Sady začne na podzim 2018

Stavba další etapy tramvajové trati na Nové Sady začne na podzim 2018

Stavba další části tramvajové trati, která cestující dopraví z Rooseveltovy ulice do nitra sídliště na Nových Sadech, již má konkrétní časový plán. Pokud jej nic nezkomplikuje, začne druhá etapa v posledním čtvrtletí roku 2018, tramvaje povede ze zastávky Trnkova do ulic Zikova a Schweitzerova.

Stanovený harmonogram je závislý především na dořešení majetkoprávních vztahů. Žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu chce město podat na přelomu letošního a příštího roku.

„Zahájení vlastního územního řízení předpokládá dořešení majetkoprávních vztahů, a to jak na úrovni budoucích smluv s majiteli pozemků a nemovitostí, tak i reálných kupních smluv. Termín pro jejich vypořádání odhadujeme na přelom letošního a příštího roku,“ odhaduje investiční náměstek primátora Filip Žáček. „Ve stejné době by měla být tramvajová trať v územním plánu vedena již jako stavba veřejně prospěšná, což celý proces podstatně zjednodušuje,“ upřesňuje náměstek.

Intenzivní příprava dokumentace, která je nutná pro územní řízení, musela zohlednit stanoviska dotčených orgánů a zahrnout do projektové dokumentace jejich požadavky. Jednalo se například o cyklostezku, dopravně inženýrské posouzení typu křižovatek na trase, úpravu chodníku, přeložky sítí i zapojení lokality na nově budovanou Moravskou cyklotrasu. „Vzhledem k poměrně komplikovaným diskusím při zpracování této dokumentace předpokládáme, že připomínky jsou již dostatečně zapracované, což by mělo výrazně pomoci v dalším postupu, který směřuje k vydání stavebního povolení,“ odhaduje náměstek Žáček.

Vydání územního rozhodnutí proto město odhaduje na květen 2017 a zahájení procesu stavebního řízení předpokládá v období posledního čtvrtletí roku 2017. „Výběrové řízení na zhotovitele by mělo začít v druhé polovině roku 2018. Jedná se o tzv. nadlimitní stavbu, která má specifický způsob průběhu zadávacího řízení, vysvětlil primátor Antonín Staněk. „Samotné zahájení stavebních prací, které by měly trvat zhruba patnáct měsíců, odhadujeme na podzim roku 2018,“ popsal složitý proces primátor Antonín Staněk. Náklady na II. etapu tramvajové trati jsou odhadnuty na 303 milionů korun. Stejně jako v případě první etapy bude město i při této usilovat o získání dotačních prostředků.

Nový úsek dvoukolejné trati bude mít celkovou délku 1 300 metrů. Od stávající konečné „Trnkova“ povede trať Zikovou ulicí s celkem třemi novými zastávkami. Dvě vzniknou poblíž křižovatek s ulicemi Werichova a Rožňavská, třetí v ulici Schweitzerova. Dočasně konečnou zastávku bude mít II. etapa tramvajové trati u křížení s ulicí Družební. V plánované III. etapě by měly tramvaje cestující zavézt až do Slavonína.

První fázi projekční přípravy III. etapy aktuálně zajišťuje odbor koncepce a rozvoje magistrátu zadáním studie, která má za úkol stavbu této etapy prostorově a koordinačně usadit do daného území a nastínit majetkoprávní vztahy. „Předpokládáme, že ještě letos odbor investic zahájí práce na zpracování dokumentace pro územní řízení i pro tuto etapu a žádost o vydání územního rozhodnutí proběhne již v okamžiku jejího zařazení mezi stavby veřejně prospěšné, tedy nejdříve koncem roku 2016,“ nastínil náměstek pro investice Filip Žáček. Odhadovaný náklad na III. etapu je dle jednotlivých variant v rozmezí od 104 -133 milionů korun.

 

Autor: Mgr. Radka Štědrá | 13. dubna 2016 (st)