Město odkoupí dům stojící v cestě nové tramvajové trati

Město odkoupí dům stojící v cestě nové tramvajové trati

Statutární město Olomouc odkoupí dům na Rooseveltově ulici, který stojí v cestě dalšího pokračování tramvajové trati na Nové Sady a do Slavonína. Končí tak čtyři roky jednání samosprávy a majitelů budovy. Následnou demolicí objektu padne poslední velká fyzická překážka bránící prodloužení tramvajové trati dál na jih města.

Záměr koupě domu v úterý 23. února projednala Rada města Olomouce. Definitivní schválení je v pravomoci městského zastupitelstva, které návrh projedná na svém nejbližším zasedání. „Dohodu s majiteli domu vítám, protože se rodina původně domu nechtěla vzdát,“ říká náměstek primátora Filip Žáček zodpovídající za rezort investic.

Podle návrhu má kupní cena dosáhnout částky 5 milionů korun, která je akceptovatelná pro spoluvlastníky domu. Samospráva na tuto sumu přistoupila také kvůli nemožnosti najít v dané lokalitě jiné adekvátní dopravní řešení při zachování dvoukolejné tramvajové tratě a současně efektu, který je od této tramvajové tratě očekáván. Jedna část tohoto domu již patří městu, ve druhé části žijí ve dvou bytech dvě generace stávajících spoluvlastníků, jejichž rodině nemovitost náleží. Rodina proto bude muset najít obdobné bydlení jinde, navíc mají k objektu velmi silný citový vztah, což zaznívalo na jednáních se zástupci statutárního města Olomouce.

Kupní cena 5 milionů korun je vyšší než takzvaná cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem ústavu na 3 miliony korun. Reflektuje jak specifičnost celé situace, kdy se jedná o jediný objekt stojící v cestě tramvajové tratě a neexistenci vhodného alternativního řešení, tak především snahu města otevřít prostor realizaci této dlouhodobě připravované investiční akce. Pokud by dům zůstal stát, trať by musela být jednokolejná. Navíc by bylo třeba složitě řešit trasu kolejí kolem domu se zásahem do tělesa stávající komunikace, což by vyžadovalo investice ve výši přes 2,5 milionu korun a i dle odborného stanoviska by toto řešení mělo negativní dopad na efektivní provoz celé tramvajové tratě.

Město nechalo rovněž posoudit možnost získat dům formou vyvlastnění, ani v tomto případě by ovšem nebylo pravděpodobné, aniž bychom chtěli předjímat možné závěry dotčených institucí, očekávat výrazně nižší cenu, než požadovali spoluvlastníci objektu. Celý proces by přitom trval mnohem déle než dohoda.

„Zastupitelstvu předkládaný návrh na kupní cenu ve výši 5 milionů korun je jedinou možnou cestou, jak řešit dané majetkoprávní vypořádání dohodou obou stran a v reálném čase. Umožní nám dokončení projekční přípravy a podání žádosti o příslušnou dotaci na realizaci tramvajové tratě,“ říká náměstek Filip Žáček. A dodává, že by bezesporu bylo komfortnější řešit celou dispozici bez zákonem předpokládané odchylky od ceny obvyklé, nicméně toto řešení vnímá jako fakt, bez kterého by se nedalo postupovat v řešení majetkoprávních vztahů. „Po prověření všech možných jiných variant jsme dospěli k tomuto řešení. Osobně chápu i postoj spoluvlastníků domu s ohledem na jejich věk i citový vztah k nemovitosti, kterou jejich rodina vlastní více než 60 let a obývají ji dvě generace,“ dodal Žáček.

Město průběžně jedná také s vlastníky dalších pozemků dotčených připravovanou druhou etapou výstavby této tramvajové trati.

 

Autor: Mgr. Radka Štědrá | 24. února 2016 (st)