Na Nové Sady už jezdí tramvaje

Na Nové Sady už jezdí tramvaje

Po letech příprav a roce a půl intenzivních stavebních prací je první úsek tramvajové trati na Nové Sady hotov. Trať byla dokončena dříve než zněly původní odhady – provoz měl dle prvních předpokladů začít až na jaře roku 2014.

Do poloviny listopadu skončily veškeré stavební práce na stavbě tramvajové trati, po terénních pracích, budování mostů, kolejového svršku, přeložkách inženýrských sítí, úpravách křižovatek a dalších krocích byla jako poslední dokončena kolejová spojka na dočasné konečné u Trnkovy ulice a práce na zděné měnírně ve stejné lokalitě.

Oficiálním datem zahájení stavby byl 14. červen, kdy budování tramvajové trati začalo poklepáním základního kamene v místech dnešní zastávky Šantovka. Provoz na dokončené trati začíná v pátek 29. listopadu, kdy se přibližně od 14.30 objeví na trati první soupravy linky číslo 3. V první den si mohou jízdu po nové, skoro kilometr a půl dlouhé trati, vyzkoušet cestující zadarmo. Po dvou týdnech, 15. prosince, pak začne na trati plný provoz dvou tramvajových linek s čísly 3 a 5.

Jak budou jezdit?

Na trati, která prostřednictvím tří zastávek Trnkova, V Kotlině a Šantovka spojí okraj Nových Sadů s centrem Olomouce, vyráží nejprve 29. listopadu tramvaje číslo 3. Po dvou týdnech od zahájení tramvajového provozu, 15. prosince, se do obsluhy trati zapojí také soupravy na lince číslo 5. Polovina prosince je totiž současně celostátním termínem změny jízdních řádů, což DPMO využije k organickému zapojení obou nových tramvajových linek do systému městské hromadné dopravy v Olomouci.

Linkou číslo 3 se svezou lidé ze sídliště na hlavní vlakové nádraží trasou přes tržnici a náměstí Národních hrdinů. V prvních dvou týdnech budou jezdit jen dva spoje za hodinu, od 15. prosince vyrazí ze zastávky Trnkova každou hodinu čtyři spoje číslo 3, a k nim navíc přibudou dva spoje linky číslo 5, které pojedou k hlavnímu nádraží přes třídu Kosmonautů. Celkem tak pojede každou hodinu z konečné zastávky šest spojů, v průměru jeden za deset minut. Oproti původním úvahám nakonec nebylo nutné ani rušit linku číslo 6.

„Vybírali jsme z několika variant, podklady pro nás připravil odbor dopravy, který si nechal zpracovat rozsáhlý průzkum a sčítání cestujících. Věřím, že jsme na základě těchto pečlivě připravených podkladů rozhodli dobře, a že budou cestující z Nových Sadů s novou tramvajovou tratí spokojeni,“ konstatoval primátor Olomouce Martin Novotný.

Jiný režim spojů bude platit během víkendů. V průběhu sobot a nedělí bude interval odjezdů z konečné u Trnkovy ulice 15 minut. Linka číslo 3 ovšem nebude v tyto dny jezdit až na nádraží, protože hustota spojů v centru by přesahovala skutečnou potřebu, jaká během víkendů platí. „Cestující, kteří budou chtít pokračovat dál směrem k nádraží, vystoupí na náměstí Hrdinů, kam přijede vždy zhruba dvě minuty poté linka číslo 4, na níž si přesednou,“ vysvětluje Jiří Dostál, vedoucí dispečerského provozu DPMO. Tramvaj linky číslo 3 mezitím zajede do Sokolské ulice, kde řidič přejde na opačný konec soupravy a za chvíli vyrazí zase směrem na Nové Sady. Také ve směru od nádraží na Nové Sady budou jednotlivé spoje časově sladěny tak, aby po příjezdu linky 4 na náměstí Hrdinů za okamžik přijela ze Sokolské ulice tramvaj číslo 3 a převzala cestující ve směru na Nové Sady.

Další koleje a další zastávky

Jak bylo během stavby tohoto úseku trati už opakovaně uvedeno, tramvajová trať na Nové sady bude plně využitelná teprve poté, kdy se koleje dostanou dále do středu lidnatého sídliště. S pokračováním trati se skutečně počítá. Zajímat to nepochybně bude i zástupce Švýcarské konfederace, kteří se přijedou na slavnostní zahájení 29. listopadu podívat. Na stavbu trati totiž poskytli městu Olomouc významnou finanční pomoc, a očekávají, že tramvajový provoz přinese kýžené pozitivní dopady na život Olomoučanů i na stav životního prostředí. O průběh stavby se zajímali a osobně ji několikrát navštívili, sledovat budou také to, jak je trať po uvedení do provozu využívána. „Finanční pomoc, zkušenost a odpovědnost za hladký provoz, to jsou hlavní výsledky několikaleté pro budoucnost města významné spolupráce se švýcarským donorem. Je velká naděje, že spolupráce může pokračovat při stavbě navazujících projektů, nebo i druhé etapy tramvajové trati po ulici Schweitzerova“, doplňuje náměstek Ladislav Šnevajs, odpovědný za získávání dotací.

Zájem o tramvajovou dopravu poroste jak s další bytovou výstavbou v okolí již dokončeného úseku nové trati, tak samozřejmě i po prodloužení trati dále na Schweitzerovu ulici. „Projektová příprava na druhou etapu, která tramvajovou dopravu dovede přes Zikovu a Schweitzerovu ulici do středu nejlidnatějších olomouckých sídlišť, je už v pokročilé fázi zpracování,“ ujistil primátor Martin Novotný.

Jaké jsou nové tramvaje?

Zatímco v terénu probíhala stavba, Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) přebíral a uváděl do provozu nové tramvaje typu VarioLFplus/o, které se konstrukčně výrazně liší od ostatních typů tramvají z olomouckého vozového parku DPMO. „Specifickým cílem projektu vozidla byl požadavek zadavatele na jeho provozování v tramvajovém vlaku tak, aby tato souprava pro změnu směru jízdy využívala kolejovou úvrať,“ říká Magdaléna Kopřivová, mluvčí DPMO. Čtrnáct nových tramvají, vyrobených Krnovskými opravnami a strojírnami, pořídil DPMO ve spolupráci se statutárním městem Olomouc v rámci projektu Obnova vozového parku tramvají, který spolufinancuje Evropská unie dotací z Regionálního operačního programu pro Střední Moravu ve výši 75 procent. Smluvní cena za jednu novou tramvaj je 21 960 000 korun bez DPH, tj. 307 440 000 korun bez DPH za celou dodávku. „Nákup tramvají byl díky dotaci velmi výhodný. Rozhodli jsme se proto touto cestou výrazně omladit vozový park dopravního podniku. Podíl moderních tramvají je nyní v Olomouci jeden z nejvyšších v České republice a doufám, že i cestující komfort naší městské hromadné dopravy ocení,“ řekl první náměstek olomouckého primátora Ivo Vlach. S těmito tramvajemi se už ostatně cestující v Olomouci stihli seznámit, nová vozidla byla postupně po předání a přezkoušení zapojována do provozu na jiných linkách.

Stavba první etapy tramvajové trati na Nové Sady v číslech

 • I. etapa od tržnice po ulici Trnkovu zahájena v červnu 2012 a dokončena v listopadu 2013
 • Délka dvoukolejné trati je 1394 metrů
 • Tři zastávky – Šantovka, V Kotlině a Trnkova
 • Trať obsluhují oboustranné tramvajové soupravy
 • Konečná stanice je řešena kolejovou spojkou
 • Náklady na část A I. etapy (terénní práce, mosty, atd.) dosáhly 92 milionů Kč, na část B I. etapy
 • (stavba tramvajového tělesa) činily 182,1 milionu Kč. Dotace z Programu česko-švýcarské
 • spolupráce činila 154,8 milionu Kč
 • Ve II. etapě bude následovat prodloužení trati přes Zikovu a Schweitzerovu po Družební ulici
 • Autorem projektu byla společnost Stavoprojekt Olomouc

Základní technické údaje VarioLF plus/o.

 • Nízkopodlažní motorový vůz, oboustranný, jednočlánkový
 • Délka skříně 15 100 mm
 • Šířka skříně 2 480 mm
 • Vzdálenost otočných čepů podvozků 7 500 mm
 • Výška podlahy nad TK 350/650 mm
 • Podíl nízké podlahy 36 %
 • Podíl adhezního pohonu 100 %
 • Maximální rychlost 65 km/hod
 • Trakční pohon asynchronní
 • Trakční výkon 4×80 kW
 • Vypružení podvozku dvoustupňové
 • Hmotnost prázdného vozu 21 200 kg
 • Max. hmotnost obsazeného vozu při 8 os/m2 32 050kg
 • Obsaditelnost při 8 os/m2 155 osob
 • Počet míst k sezení 24 + 2 sklopné

Fotografie:

 

Autor: Mgr. Michal Folta | 29. listopadu 2013 (pá)