Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Dosoudil, Ing. Přidal

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 5. 2007

 
Pořízení souboru změn č.IV RP MPR Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  v souladu s ustanoveními § 62 a §71 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořízení souboru změn č.IV regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy v lokalitě IV/3 Salmův palác
 
3neschvaluje  v souladu s ustanoveními §62 a §71 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořízení souboru změn č. IV regulačního plánu MPR Olomouc v lokalitě IV/2 dle důvodové zprávy:

IV/2 - Objekt bývalých garáží a skladů na rohu ulic Zámečnická a Studentská

 
4ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. IV RP MPR dle bodu 2 usnesení

T: ihnedDůvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu