Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 5. 2007

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
 
2nevyhovuje  žádosti pana Petra Zamykala ve věci prodeje pozemku parc. č. 497/2, zahrada, o výměře 326 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3revokuje  usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod 8, část 55, a schvaluje prodej podílu o velikosti ideálních 67/1266 pozemku parc. č. st. 1035, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 334 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Petru a Miroslavě Kolářovým, za kupní cenu celkem 2.720,- Kč, z toho pozemek 1.732,- Kč a náklady 988,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4revokuje  své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 4, část 7, a schvaluje prodej pozemku parc. č. 75/54, ostatní plocha, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jednou ideální devítinou Veronice Karchňákové za kupní cenu 300 000,- Kč, jednou ideální devítinou manželům MUDr. Zoře a MUDr. Kamilovi Vysloužilovým za kupní cenu 200 013,- Kč, jednou ideální devítinou Martinovi Kernovi za kupní cenu 184 500,- Kč, jednou ideální devítinou Petře Michalíkové za kupní cenu 182 500,- Kč, jednou ideální devítinou Martině Petrželové za kupní cenu 176 500,- Kč, jednou ideální devítinou Hildegardě Hutkové za kupní cenu 131 200,- Kč, jednou ideální devítinou manželům Drahomíře a Zdeňkovi Mikušovým za kupní cenu 131 000,- Kč, jednou ideální devítinou Marii Metlíkové za kupní cenu 126 550,- Kč a jednou ideální devítinou Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s. za kupní cenu 120 000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
5nevyhovuje  žádosti pana Miroslava Nováka o odkup jedné ideální devítiny pozemku parc. č. 75/54, ostatní plocha, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
6schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou nově jako pozemek parc. č. 413/12, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům Aleně a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 8.892,- Kč, z toho pozemek 7.142,- Kč a náklady 1.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
7schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou nově jako pozemek parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 81 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům Mgr. Lence a Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovým za kupní cenu celkem 21.212,- Kč, z toho pozemek 19.103,- Kč a náklady 2.109,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
8schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou nově jako pozemek parc. č. 413/13, ostatní plocha, o výměře 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům Mgr. Lence a Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovým za kupní cenu celkem 13.497,- Kč, z toho pozemek 11.370,- Kč a náklady 2.109,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
9schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou nově jako pozemek parc. č. 413/11, ostatní plocha, o výměře 74 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 28.660,- Kč, z toho pozemek 26.663,- Kč a náklady1.997,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
10schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou nově jako pozemek parc. č. 413/14, ostatní plocha, o výměře 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 13.070,- Kč, z toho pozemek 11.073,- Kč a náklady 1.997,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
11nevyhovuje  žádosti paní Marie Daubnerové ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 627/8 v domě č. p. 627 (Palackého 5), k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
12revokuje  část usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, část 45, ve věci názvu kupující organizace a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 759/11 v domě č. p. 759 (Wanklova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na společných částech domu č. p. 759 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na pozemku parc. č. st. 1057, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvanáctka Olomouc, za kupní cenu celkem 28.430,- Kč, za jednotku 7.721,- Kč, za pozemek 1.914,- Kč a náklady 18.795,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
13revokuje  usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, část 14, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ATE Company, s. r. o., za kupní cenu celkem 81.691,- Kč, z toho jednotka 78.292,- Kč, pozemek 1.028,- Kč a náklady 2.371,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
14revokuje  usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, část 15, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ATE Company, s. r. o., za kupní cenu celkem 102.084,- Kč, z toho jednotka 98.358,50 Kč, pozemek 1.291,50 Kč a náklady 2.434,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
15nevyhovuje  žádosti pana Oldřicha Žocha ve věci prodeje nebytové jednotky č. 643/102 v domě č. p. 643 (Palackého 8), dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
16schvaluje  prodej bytové jednotky č. 962/28 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Haně Raškové, za kupní cenu 63.766,- Kč, z toho za jednotku 61.894,- Kč, za pozemek 480,- Kč, náklady 1.392,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
17schvaluje  prodej bytové jednotky č. 999/14 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Věře Lónové, za kupní cenu 43.929,- Kč, z toho za jednotku 42.525,- Kč, za pozemek 575,- Kč, náklady 829,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
18schvaluje  prodej bytové jednotky č. 591/6 v domě č. p. 591 (Stiborova 14) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 681/14097 na společných částech domu č. p. 591 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 681/14097 na pozemku parc. č. st. 1013, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemcům Radkovi a Haně Kolavikovým, za kupní cenu 125.254,- Kč, z toho za jednotku 122.357,- Kč, za pozemek 1.145,- Kč, náklady 1.752,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
19schvaluje  prodej bytové jednotky č. 960/14 v domě č. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 509/26684 na společných částech domu č. p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 509/26684 na pozemku parc. č. st. 135/4, 135/5, 135/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, za kupní cenu 164.857,- Kč, z toho za jednotku 159.959,- Kč, za pozemek 2.405,- Kč, náklady 2.493,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
20schvaluje  prodej bytové jednotky č. 360/2 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemci Davidu Hénykovi, za kupní cenu 21.318,- Kč, z toho za jednotku 17.295,- Kč, za pozemek 139,- Kč, náklady 3.884,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
21schvaluje  prodej bytové jednotky č. 406/21 v domě č. p. 404, 405, 406 (Heyrovského 23, 25, 27) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 287/19504 na společných částech domu č. p. 404, 405, 406 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 287/19504 na pozemku parc. č. st. 614, 615, 616, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemcům Prof. RNDr. Josefu Mikešovi, DrSc., a Ivaně Mikešové, za kupní cenu 40.836,- Kč, z toho za jednotku 24.165,- Kč, za pozemek 730,- Kč, náklady 15.941,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
22schvaluje  prodej bytové jednotky č. 610/13 v domě č. p. 610 (Stiborova 28) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 449/14608 na společných částech domu č. p. 610 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 449/14608 na pozemku parc. č. st. 985, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci Ludmile Valinčičové, za kupní cenu 91.271,- Kč, z toho za jednotku 89.645,- Kč, za pozemek 741,- Kč, náklady 885,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
23schvaluje  prodej bytové jednotky č. 494/19 v domě č. p. 494, 495 (Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 458/29305 na společných částech domu č. p. 494, 495 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 458/29305 na pozemku parc. č. st. 604, 605, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci Iloně Kudličkové, za kupní cenu 95.997,- Kč, z toho za jednotku 85.051,- Kč, za pozemek 750,- Kč, náklady 10.196,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.8.
 
24schvaluje  prodej bytové jednotky č. 959/4 v domě č. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 537/26684 na společných částech domu č. p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 537/26684 na pozemku parc. č. st. 135/4, 135/5, 135/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci Sylvě Weissové, zastoupené opatrovníkem paní Sylvou Hühnelovou, za kupní cenu 199.123,- Kč, z toho za jednotku 195.129,- Kč, za pozemek 1.801,- Kč, náklady 2.193,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.9.
 
25schvaluje  prodej bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Heleně a Eugeniuszu Boczylovým, za kupní cenu 185.578,- Kč, z toho za jednotku 183.311,- Kč, za pozemek 1.109,- Kč, náklady 1.158,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.10.
 
26schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1022/22 v domě č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na společných částech domu č. p. 1022, 1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Lucii Schneiderové, za kupní cenu 102.798,- Kč, z toho za jednotku 100.495,- Kč, za pozemek 1.039,- Kč, náklady 1.264,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.11.
 
27schvaluje  prodej bytové jednotky č. 717/19 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Ivaně a Michalu Doleželovým, za kupní cenu 105.187,- Kč, z toho za jednotku 103.204,- Kč, za pozemek 721,- Kč, náklady 1.262,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.12.
 
28schvaluje  prodej bytové jednotky č. 529/8 v domě č. p. 529 (Nálevkova 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 646/5412 na společných částech domu č. p. 529 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 646/5412 na pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Boženě Kameníčkové, za kupní cenu celkem 28.033,- Kč (cena za jednotku 12.920,- Kč, za pozemek 9.085,- Kč a náklady 6.028,- Kč), s možností úhrady I. Části kupní ceny ve výši 21.573,- Kč do 90 dní od podpisu kupní smlouvy a II. části kupní ceny ve výši 6.460,- Kč formou 10 bezúročných splátek po dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.13.
 
29schvaluje  prodej bytové jednotky č. 693/12 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/63880 na společných částech domu č.p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Martinu a Lence Švandovým za kupní cenu 217.392,- Kč, z toho za jednotku 208.872,- Kč, za pozemek 7.521,- Kč, náklady 999,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.14.
 
30schvaluje  prodej bytové jednotky č. 693/42 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 966/63880 na společných částech domu č.p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 966/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Evě Sorbiové za kupní cenu 238.096,- Kč, z toho za jednotku 228.765,- Kč, za pozemek 8.237,- Kč, náklady 1.094,- Kč, dle důvodové zprávy 3.15.
 
31schvaluje  prodej bytové jednotky č. 719/5 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Tomáši a Haně Jurkovým, za kupní cenu ve výši 167.674,- Kč, z toho za jednotku 164.603,- Kč, za pozemek 1.117,- Kč, náklady 1.954,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.16.
 
32schvaluje  prodej bytové jednotky č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Františku Korcovi, za kupní cenu ve výši 109.441,- Kč, z toho za jednotku 106.158,- Kč, za pozemek 2.355,- Kč, náklady 928,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.17.
 
33schvaluje  prodej bytové jednotky č. 850/11 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 500/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 500/24427 na pozemku parc. č. st. 917, 920, 921, 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům Jiřímu a Zdence Vlčkovým, za kupní cenu 167.618,- Kč, z toho za jednotku 164.510,- Kč, za pozemek 1.743,- Kč, náklady 1.365,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.18.
 
34schvaluje  prodej bytové jednotky č. 443/4 v domě č. p. 443 (Pavelčákova 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 279/4761 na společných částech domu č. p. 443 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 279/4761 na pozemku parc. č. st. 420, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Jaroslavu Lagronovi, za kupní cenu 95.024,- Kč, z toho za jednotku 85.740,- Kč, za pozemek 7.989,- Kč, náklady 1.295,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.19.
 
35schvaluje  prodej bytové jednotky č. 612/3 v domě č. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na společných částech domu č. p. 611, 612 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. č. st. 986, 1020, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemcům Marku a Ivaně Kopeckým, za kupní cenu 147.069,- Kč, z toho za jednotku 143.123,- Kč, za pozemek 2.145,- Kč, náklady 1.801,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.20.
 
36schvaluje  prodej bytové jednotky č. 633/11 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Zdeňku a Vladimíře Rozsypalovým, za kupní cenu 186.028,- Kč, z toho za jednotku 183.761,- Kč, za pozemek 1.109,- Kč, náklady 1.158,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.21.
 
37schvaluje  prodej bytové jednotky č. 628/13 v domě č. p. 628, 627 (Zikova 15, 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na společných částech domu č. p. 628, 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na pozemku parc. č. st. 930, 921, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Lubomíru a Janě Závodným, za kupní cenu 118.686,- Kč, z toho za jednotku 117.777,- Kč, za pozemek 361,- Kč, náklady 548,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.22.
 
38schvaluje  prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodů A) - C), dle důvodové zprávy bod 3.23.
 
39schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 961/4 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17), k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Karlu Kvochovi, a to do 31. 8. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.1.
 
40schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1022/10 v domě č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20), v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manželům Janu a Šárce Tögelovým, a to do 31. 8. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.2.
 
41schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 132/4 v domě č. p. 132 (Palackého 25), v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Boženě Hrušákové, a to do 31. 8. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.3.
 
42nevyhovuje  opětovné žádosti pana Luboše Zemana ve věci započtení částky 135.101,- Kč a 70.000,- Kč do kupní ceny za bytovou jednotku č. 693/37 v domě č. p. 693 (Nešverova 1), v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.4.
 
43vyhovuje  žádosti paní Jitky Vlachové ve věci pozastavení prodeje bytové jednotky č. 629/22 v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, do doby pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, dle důvodové zprávy bod 4.5.
 
44nevyhovuje  žádosti paní Mgr. Věry Junkové ve věci vrácení části kupní ceny za bytovou jednotku č. 585/15 v domě č. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7147 na společných částech domu č. p. 585 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7147 na pozemku parc. č. st. 658, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, z důvodu špatného technického stavu domu a bytu, dle důvodové zprávy bod 4.6.
 
45souhlasí  se změnou prohlášení vlastníka - rozdělení nebytové jednotky č. 51/12 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2486/11567 na domě č. p. 51 (Lafayettova 1) a pozemku parc. č. st. 508, zastavěná plocha a nádvoří, na nebytovou jednotku č. 51/12 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1386/11567 na domě č. p. 51 a pozemku parc. č. st. 508, zastavěná plocha a nádvoří, a na nebytovou jednotku č. 51/13 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1100/11567 na domě č. p. 51 a pozemku parc. č. st. 508, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.7.
 
46schvaluje  prodej pozemku parc. č. 410/4, zahrada, o výměře 186 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Dagmaře Kováčové, za kupní cenu celkem 43.889,- Kč, z toho pozemek 40.914,- Kč a náklady 2.975,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
 
47schvaluje  prodej pozemku parc. č. 366/2, zahrada, o výměře 787 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek na třídě Svornosti 14 v Olomouci, za kupní cenu celkem 189.467,- Kč, z toho pozemek 186.492,- Kč a náklady 2.975,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
48schvaluje  prodej pozemků parc. č. st. 1660, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 610 m2 a parc. č. 1661, zahrada, o výměře 179 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, manželům Petru a Evě Grigárkovým, za kupní cenu celkem 250.836,- Kč, z toho pozemek parc. č. 1660 ve výši 222.723,- Kč a pozemek parc. č. 1661 ve výši 26.143,- Kč, náklady 1.970,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
49revokuje  usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003 bod 7, část 19, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1465, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 515 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1465, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 515 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Ing. Vladimíru Hrbáčkovi, za kupní cenu celkem 83.930,- Kč, z toho pozemek 82.400,- Kč a náklady 1.530,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4.
 
50vyhovuje  žádosti manželů Ošťádalových a Jelínkových a prodat dům č. p. 564 (Wellnerova 15) dle prohlášení vlastníka, které je zavkladováno v katastru nemovitostí a schválit kupní ceny dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, s výjimkou jednotky č. 564/3, dle dodatku důvodové zprávy 2.1.
 
51nevyhovuje  žádosti paní Jany Matulíkové ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 672/19 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a trvá na svém usnesení ze dne 19.5.2006, kterým schválilo prodej předmětné nebytové jednotky paní Janě Matulíkové za kupní cenu ve výši 365.880,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.3.
 
52schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 924/1 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 720/25469 na pozemku parc. č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Ing. Drahomíru Klimšovi, za kupní cenu ve výši 1.440.000,- Kč, z toho cena za jednotku 1.413.490,- Kč, cena za pozemek 22.009,- Kč, náklady 4.501,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.4.
 
53schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 58/13 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 761/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 705 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Ladislavě Riedl za kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč, z toho cena za jednotku 1.340.566,- Kč, cena za pozemek 144.908,- Kč, náklady 14.526,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.5.
 
54schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 58/14 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5351/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5351/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 705 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům Ing. Čeňkovi Beranovi, Čeňkovi Beranovi, Zdeňkovi Beranovi za kupní cenu ve výši 2.227.693,- Kč, z toho cena za jednotku 1.176.637,- Kč, cena za pozemek 1.018.925,- Kč, náklady 32.131,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem 2.227.693,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.6.
 
55schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 342/5 v domě č. p. 342 (Ostružnická 40) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 704/2477 na společných částech domu č. p. 342 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 704/2477 na pozemku parc. č. st. 291, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 2.510.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
56nevyhovuje  žádosti paní Evy Korcinové ve věci odkoupení nebytové jednotky č. 342/5 v domě č. p. 342, (Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
57nevyhovuje  žádosti paní Mgr. Petry Bělaškové ve věci odkoupení nebytové jednotky č. 342/5 v domě č. p. 342, (Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
58nevyhovuje  žádosti společnosti Prodejny Profit Olomouc, s. r. o. ve věci odkoupení nebytové jednotky č. 342/5 v domě č. p. 342, (Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
59nevyhovuje  žádosti pana Petra Korytára ve věci odkoupení nebytové jednotky č. 342/5 v domě č. p. 342, (Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
60nevyhovuje  žádosti Ing. Marka Petra ve věci odkoupení nebytové jednotky č. 342/5 v domě č. p. 342, (Ostružnická 40), obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 2.7.
 
61souhlasí  se změnou spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1A) a se změnou spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle přílohy č. 3 dodatku důvodové zprávy a dle dodatku důvodové zprávy bod 2.8.
 
62schvaluje  prodej bytové jednotky č. 585/13 v domě č.p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 421/7147 na společných částech domu č.p. 585 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 421/7147 na pozemku parc.č. st. 658 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci panu Jaroslavu Machovi za kupní cenu celkem 94.510,- Kč, z toho za jednotku 91.845,- Kč, za pozemek 1.689,- Kč, náklady 976,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.1.
 
63schvaluje  prodej bytové jednotky č. 197/1 v domě č. p. 197, 198, 199 (Helsinská 10, 12, 14) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 520/10248 na společných částech domu č. p. 197, 198, 199 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 520/10248 na pozemku parc. č. st. 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci Mgr. Zuzaně Truxové, za kupní cenu celkem 110.325,- Kč, z toho za jednotku 94.609,- Kč, za pozemek 12.527,- Kč, náklady 3.189,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.2.
 
64schvaluje  prodej bytové jednotky č. 585/10 v domě č. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 412/7147 na společných částech domu č. p. 585 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 412/7147 na pozemku parc. č. st. 658, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Vladimíře Holčákové, za kupní cenu celkem 91.907,- Kč, z toho za jednotku 89.299,- Kč, za pozemek 1.653,- Kč, náklady 955,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 3.3.
 
65nevyhovuje  žádosti manželů Milana a Heleny Řezníčkových, Nešverova 1, Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 4.1.
 
66nevyhovuje  žádosti manželů Jany a Jiřího Fraitových, Nešverova 1, Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 4.1.


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu