Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

10.

Předkládá: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Adam Štěpánek
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 3. 9. 2018

Protipovodňová opatření II. B etapa - Smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., primátorovi podepsat smlouvu o spolupráci

T: říjen 2018

O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města


4

schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl na základě žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
6

ukládá Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi primátora podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

T: říjen 2018

O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu