Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

18.

Předkládá: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů
Ing. Aleš Martinec, vedoucí oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 3. 9. 2018

Změna č. 3, 4 a 5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje upravenou Strategii ITI Olomoucké aglomerace po zapracování změn č. 3, 4 a 5 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu