Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 17. 6. 2019

BodNázev bodu zasedání
1.1. Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce a Rady města Olomouce
1.2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Pořízení změn Územního plánu Olomouc
5. Rozpočtové změny roku 2019
6. Dotace z rozpočtu SMOl
7. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci
8. Účetní závěrka SMOl k 31.12.2018
9. Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2018
10. Regulační plán RP-24 Pražská - východ
11. Spolek Odpady Olomouckého kraje - odkup akcií
12. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku
13. Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
14. Zimní stadion - závazky HCO, s.r.o.
15. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
16. Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.
17. Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
18. Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání
19. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
20. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
21. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
22. Pojmenování ulic
23. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2019
24. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - přijetí nového znění zakladatelské listiny

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu