Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 3. 9. 2018

BodNázev bodu zasedání
1. Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti OI
5. Rozpočtové změny roku 2018
6. Dotace z rozpočtu SMOl
7. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
8. OZV k dani z nemovitých věcí pro r. 2019
9. Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství
10. Protipovodňová opatření II. B etapa - Smlouva o poskytnutí dotace
11. Změna č. IV Územního plánu Olomouc - vydání
12. Změna č. V Územního plánu Olomouc - vydání
13. Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcemi Samotišky a Bystrovany
14. Smlouva o spolupráci s ORP k projektu nástroje ÚAP
15. Přísedící Okresního soudu v Olomouci
16. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek
17. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017
18. Změna č. 3, 4 a 5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
19. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
20. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
21. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/2018 a OZV č. 3/2018, a kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
22. Pojmenování parku
23. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti SK Sigma Olomouc, a. s.
24. Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2018
25. Pořízení změny č. ... Územního plánu Olomouc
26. Informace o petici za zachování tradiční silnice na Svatý Kopeček
27. Pořízení Změny č. VIII Územního plánu Olomouc

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu