Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 3. 2018

BodNázev bodu zasedání
1. Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti OI
5. Rozpočtové změny roku 2017
6. Rozpočtové změny roku 2018 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017
7. Rozpočtové změny roku 2018
8. Dotace z rozpočtu SMOl
9. EIB - revize úrokové sazby
10. Změna č. III Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
11. Změna č. III Územního plánu Olomouc - vydání
12. Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc - určený zastupitel
13. Strategický plán - implementační část
14. Model správy sportovišť
15. Cyklodoprava – smlouva o spolupráci s obcí Bystročice
16. Změna č. 1 a 2 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
17. Andrův stadion - převod majetku
18. Program regenerace MPR Olomouc – alokace dotace
19. Program prevence kriminality na rok 2018
20. Přísedící Okresního soudu v Olomouci
21. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017, o nočním klidu
22. Cena města a Počin roku 2017
23. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2018
24. Pojmenování ulic
25. Vlastivědné muzeum v Olomouci - schvalování veřejnoprávní smlouvy
26. Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
27. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
28. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
29. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
30. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - dozorčí rada - jmenování nového člena
31. Rozpočtová změna MOVO

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu