Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 8. 2019

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o obstarání správy nemovitostí
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 19091 - Týneček - přechod pro pěší - zadání
Veřejná zakázka č. 19096 - ŠJ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy - dodávka vybavení - zadání
Veřejná zakázka 19129 - Dodávka nábytku (židlí a stolů) do freskového sálu v ZŠ Komenium - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 19110 – Grafická podoba webových stránek statutárního města Olomouc - zahájení, komise
Veřejná zakázka 19081 - Distribuce Olomouckých listů - přímé zadání
Veřejná zakázka 19128 - Zprostředkování inzerce - přímé zadání
Bytové záležitosti
Rozpočtové změny roku 2019
Aktualizace organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2020
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2019
Poplatek za komunální odpad
OZV k dani z nemovitých věcí
Ulice 8. května - rekonstrukce
Stromořadí v lokalitě ul. Okružní
Interní postupy Statutárního města Olomouc - zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.6
ZŠ Holečkova – odborné učebny - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Moravské divadlo Olomouc - Koncepce rozvoje organizace 2019 - 2024
Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. - dodatek č. 66
Letecký den - organizace
Letiště Olomouc - vymáhání pohledávky
Smlouva o právu provést stavbu - úprava zpevněných ploch před domem č.p. 4, Olomouc-Nedvězí
Zvláštní užívání komunikací
Povolení výjimky - pěší zóna
Veřejná zakázka 19102 - Koncernové řízení - výběr externího poradce - (uzavřená výzva), revokace
Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků závazný pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení)
Pravidla pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení)
Projekty rozvoje tramvajové dopravy
Parkovací politika
Energetická politika SMOl
Protipovodňová opatření III. etapa – architektonicko-krajinářská soutěž
Odpověď na „Otevřený dopis Radě města Olomouce ve věci hospodaření se srážkovými vodami“.
Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2018
Výjimky z počtu dětí a žáků
Změna termínu vyúčtování a účelu využití dotace
Změna platového zařazení ředitelek škol
Fond pomoci olomouckým dětem - 2. výzva 2019
Zahraniční služební cesty
Hospodaření České dědictví UNESCO 2018
Schválení přijetí dotací z Olomouckého kraje v oblasti kultury
Harmonogram bruslení veřejnosti
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – HC Olomouc s.r.o.
Partnerství SMOl - vznik dětské skupiny
Bytové záležitosti BPS
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu pro stanovení podmínek v rámci poskytování a příjmů transferů u statutárního města Olomouce"
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při uplatnění DPH"
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města Olomouce ze správních a rozhodovacích činností"
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu