Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 10. 2018

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Veřejná zakázka č. 18144 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - schválení externího administrátora (ORG 5161)
Majetkoprávní záležitosti OI
Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II. - dohoda o budoucím závazku
Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých sadech - Smetanovy sady - soudní spor
Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce (ORG 5859)
Rozpočtové změny roku 2018
Bytové záležitosti
Úprava plánu investic SNO, a.s.
Bytové záležitosti DPS
Jez u Šantovky
Dodatek č. 2 k SOD (OCHR-HPOO/SOD/001899/2016/Fal) „Implementace norem ISO 27000 (ISMS)“
Koncepce zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce pro období let 2019 - 2022
Povolení výjimky - pěší zóna
Zvláštní užívání komunikací
Podzemní parkoviště - oprava eskalátoru
Waldorfská MŠ - žádost o stanovisko SMOl k navýšení kapacity
Dotační programy odboru vnějších vztahů a informací pro rok 2019
Moravská filharmonie Olomouc - vydání souhlasu k nákupu dlouhodobého movitého hmotného majetku
Programové dotace odboru sociálních služeb
Kontrola dotace „Podpora mládežnického cykl. oddílu pro rok 2017“ u spolku Mapei Merida Kaňkovský
Kontrola dotace na projekt „Restaurování maleb a štuků v interiéru záp. kopule chrámu sv. Michala“
Kontrola dotace na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti u spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ
Kontrola dotace na zabezpečení vrcholového sportu dětí a mládeže u spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ
1. HFK Olomouc - rozšíření účelu využití poskytnuté dotace
Prodloužení koncesní smlouvy
Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 „Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce“
Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
Různé - majetek

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu