Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 9. 2018

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Protipovodňová opatření IV. etapa
Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o obstarání správy nemovitostí
Majetkoprávní záležitosti OI
Veřejná zakázka č. 18103 - Dodávka užitkového vozidla pro odbor školství (rozvoz stravy) - přímé zadání, revokace
Veřejná zakázka č. 18140 - Radnice Olomouc - oprava fasády a věže - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 18133 - Služby mobilního operátora 2019 - 2021 - zahájení, komise
Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, přeložka CETIN (ORG 5161)
Závěrečné vyúčtování projektů IROP (ORG 5619, 5472)
Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ORG 5319, 5472)
Rozpočtové změny roku 2018
Studie revitalizace Žižkova náměstí
Bytové záležitosti
Bytové záležitosti DPS
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.5
Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
Vyhlášení výzev a změny výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace
MAP II – Složení Řídícího výboru
Změny jízdních řádů MHD
Povolení výjimky - pěší zóna
Změna kapacity školy v rejstříku škol a školských zařízení, zrušení výjimky z počtu žáků
Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl
Audit postupů při aplikaci zákona o registru smluv
Audit vymáhání pohledávek
Mimořádná kontrola finanční dotace poskytnuté v roce 2017 na projekt Případy Jáchyma Semiše
Prodloužení koncesní smlouvy
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 21. zasedání ZMO konaného 3. 9. 2018
Stanovení termínů konání RMO a ZMO v měsíci říjnu 2018
Organizační záležitosti
Andrův stadion
PPO II.B - pevné stání

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu