Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 8. 2018

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO a ZMO
Majetkoprávní záležitosti
Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Majetkoprávní záležitosti OI
Veřejná zakázka č. 17141 - Poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO - zadání
Veřejná zakázka č. 18015 - Nákup elektrické energie na rok 2019 - zadání
Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - zadání (ORG 4864)
Veřejná zakázka č. 18104 - ČOV - sušárna kalů, projektová dokumentace - zadání (ORG 5877)
Veřejná zakázka č. 18108 - Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - opakovaná zakázka - zadání (ORG 4864)
Veřejná zakázka č. 18123 - Tramvajová trať Sokolská, Zámečnická - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, projektová dokumentace - zahájení (ORG 5798)
Veřejná zakázka č. 18068 - Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci - zadání
Veřejná zakázka č. 18106 - Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce - zahájení
Veřejná zakázka č. 18128 - Dodávka terénního automobilu pro odbor ochrany - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 18130 - Dodávka referentského vozidla pro Městskou policii Olomouc - přímé zadání
Rozpočtové změny roku 2018
Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2019
SNO - příprava k převzetí sportovišť
OZV k dani z nemovitých věcí na rok 2019
Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2018
Bytové záležitosti
Bytové záležitosti DPS
Petice „Zachovejme tradiční silnici na Sv. Kopeček“
Tramvajová trať Nové Sady – parkovací dům
Náhrada za výkup pozemků v lokalitě Slavonín
Soubor změn č. IX RP MPR Olomouc - Informace k průběhu pořizování po společném jednání
Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP
Změna č. IV Územního plánu Olomouc - vydání
Změna č. V Územního plánu Olomouc - vydání
Petice „Za zachování zeleně a veřejného prostranství na nábřeží řeky Moravy v lokalitě Na Letné – Demlova“
Vydání územního opatření o stavební uzávěře v ploše označené dle ÚPO 03/056P
Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcemi Samotišky a Bystrovany
Zvláštní užívání komunikací
PPO - náhradní parkování
Opravy lávek
Petice - žádost o zajištění pořádku na ulici Havlíčkova
Stanovisko SMOl ke změně kapacity školy
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
Školské rady - změna zástupců zřizovatele
Sigma - nájemní smlouvy
Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o nájmu souborů movitých věcí
Muzeum umění Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace
Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace
Římskokatolická farnost sv. Mořice Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/2018 a č. 3/2018, a kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
Rožňavská - Zikova, stezka pro chodce a cyklisty (ORG 5843)
Topolová – navýšení parkovacích možností (ORG 5782)
Projektové dokumentace – ŠLK
Inovativní finanční nástroj - možnost financování modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu
Projekty ITI OA - cyklostezky - podání žádosti o dotaci
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2018
Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace č. 4, 5 a 6
Hřbitovy města Olomouce - pronájem nebytových prostor v areálu hřbitova v Neředíně
Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVi/INO/002387/2018
Dotace v sociální oblasti
Změny v komisích
Pojmenování parku
Harmonogram bruslení veřejnosti
Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů
Zahraniční služební cesta do Maďarska
Stanovení termínu a návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Organizační záležitosti - Dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2018
Lesy města Olomouce, a.s. - informace o hospodaření
AQUAPARK - návrh projektů pro ZŠ r. 2018 - 2019
SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu