Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 5. 2018

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO a ZMO
Majetkoprávní záležitosti
Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací
Plán udržitelné městské mobility Olomouc
Veřejná zakázka č. 17137 - Oprava tramvajové trati - ul. Brněnská, Olomouc, SO 01: Traťový úsek oblouk Brněnská - zast. Fakultní nemocnice a SO 02: Brněnská - podchod - zadání (ORG 5805)
Veřejná zakázka č. 18021 - Jihoslovanské mauzoleum - II. ETAPA - zadání
Veřejná zakázka č. 18046 - Smetanova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - zadání (ORG 15698)
Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - Protipovodňová opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - zahájení, komise (ORG 4864)
Veřejná zakázka č. 18071 - MŠ Nedvědova - energetická opatření - zahájení, komise (ORG 5621)
Veřejná zakázka č. 18073 - Barákova ulice - rekonstrukce stoky GVe - zahájení, komise (ORG 5706)
Majetkoprávní záležitosti OI
Výstaviště Flora Olomouc - dotace na oranžérii IV. et. (ORG 5908)
Závěrečné vyúčtování projektů IROP (ORG 4367, 4769, 5455, 5346)
Mošnerova ulice (ORG 5021, 4575)
Rozpočtové změny roku 2018
Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021
Bytové záležitosti
Bytové záležitosti DPS
Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2018
Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 34 a 39 (Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání II, Terminály III)
Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 32 (Tramvajové tratě III) a změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 20 (ITS ve městech)
Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 36, 37 a 38
Povolení výjimky - pěší zóna
Zvláštní užívání komunikací
Předzahrádky
Hřbitovy města Olomouce - pronájem kaple a pozemků na Nové Ulici
Křižovatka Brněnská – Velkomoravská
Studie zeleně Hamrys
Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání
Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce
Základní škola Olomouc a Mateřská škola - Holice, Náves Svobody 41 - výsledek konkurzního řízení
Zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol
Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol roku 2017
GDPR - návrh smlouvy
Moravské divadlo Olomouc - převod z rezervního fondu do investičního fondu
Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) za rok 2017
Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO za rok 2017
Studie odtokových poměrů
Individuální dotace v oblasti kultury
Investiční dotace v oblasti sportu
Audit hlavních pokladen SMOl
Audit hospodaření s finančními prostředky v roce 2017 dle paragrafu 6171
Využití dotace v roce 2017 na projekt "Mateřská škola 1. olomoucká sportovní"
Využití dotace v roce 2017 na projekt "Zajištění telefonické krizové pomoci v Olomouci v roce 2017"
Záměr pronájmu prostor poskytovateli sociálních služeb
FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Modernizace tramvajové tratě 1.máje - Rámcová smlouva o financování projektu
ZŠ Gorkého - vybudování odborných učeben - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje - Olomoucký tvarůžkový festival
Dotace "Olomouc v kostce"
Pojmenování ulice
Hospodaření České dědictví UNESCO 2017
Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce"
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti
Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města
Stanovení termínu a návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
Informace o činnosti kontrolního výboru
MŠ Rooseveltova - rozšíření kapacit - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu