Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 2. 2018

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti OI
Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc - námitka
Veřejná zakázka č. 17138 - MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení - zadání (ORG 5683)
Veřejná zakázka č. 18013 - Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce komunikace - zahájení, komise (ORG 5506)
Veřejná zakázka č. 18024 - Stavební úprava prostor ZŠ Přichystalova 20, Olomouc pro dočasné přestěhování MŠ Rooseveltova 101, Olomouc - přímé zadání
Jablonského - přechod pro pěší - podání žádosti KÚOK (ORG 5752)
Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2019 - 2021
Bytové záležitosti
Bytové záležitosti DPS
Místní akční plán vzdělávání II. pro ORP Olomouc
Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí daru (hrobová zařízení)
Povolení výjimky - pěší zóna
Označení vlastníka
Opravy mostů a lávek 2018
Opravy komunikací 2018
Změny jízdních řádů MHD k 1. 3. 2018
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 - výsledek konkurzního řízení
Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací - škol
Hodnocení práce ředitelů škol v roce 2018 - hodnotící komise
Strategický rámec MAP - investiční záměry
Knihovna města Olomouce - navýšení příspěvku na provoz (mzdové náklady)
Moravské divadlo Olomouc - smlouva o bezúplatném převodu majetku
Petice k Územní studii Výstaviště Flora Olomouc
Pozemky v k.ú. Slavonín – dovolání
Petice ul. Kožušanská – omezení pohybu vozidel
Petice protipovodňová opatření II.B etapa - parkování
Parkování – aplikace
Dopravní studie OKR
Protipovodňová opatření II.B etapa
Studie veřejného prostranství „náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická – Wurmova“
Dohoda o spoluužívání vodního vrtu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Olomouc - Holice
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
Střednědobý plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly
Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2018
Protikorupční strategie - vyhodnocení za rok 2017
Analýza a hodnocení rizik SMOl za rok 2017
Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI
Kontrola využití dotace u BEACPP4OK o.p.s. na projekt "Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ Olomouckého kraje - 2. ročník"
Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky u ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1 v r. 2016
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
Pomník Holice
Junák - nepeněžní dar středisku V.Tylšara
Organizační záležitosti
Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
Stanovení termínů RMO a ZMO ve 2. čtvrtletí roku 2018
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Jan Grézl, Sylva Grézlová - Haryservis II
Souhlas s uzavřením darovací smlouvy pro Fond pomoci ohroženým dětem
Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti sportu a pohybu na období 2018-2024

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu