Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 8. 2017

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - provozování infrastruktury
Majetkoprávní záležitosti OI
Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok 2018 - zadání
Veřejná zakázka č. 17082 - Protipovodňová opatření III. etapa - zahájení, komise (ORG 4290)
Veřejná zakázka č. 17094 - Zelená brána města Olomouce III - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 17100 - Olomouc - modernizace MKDS - uzavřená výzva (ORG 0952)
Rozpočtové změny roku 2017
Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2018
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2017
Bytové záležitosti
Bytové záležitosti DPS
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.3
Aktualizace management planu památky UNESCO – nálezová zpráva
Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova
Regulační plán RP-17 "Sídliště Povel"
Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova
Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova
Regulační plán Teichmannova - Peškova
Park na ulici Lazecká
Dopady změn cenové regulace ve vodárenství pro rok 2018
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - 3. tranše odkupu akcií
Projekt Sousedská spolupráce Olomouce a Opolí
Projektový záměr "Řešení odpadového hospodářství statutárního města Olomouc"
Změny jízdních řádů
Předzahrádky
Povolení výjimky - pěší zóna
Mobiliář
Výjimka z počtu žáků
Předpis pro stanovení platů ředitelů PO - škol
Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace
Zoologická zahrada Olomouc - bezúplatný převod majetku
Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č.1 Zřizovací listiny
Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Audit výběru a odvodu poplatků na parkovištích SMOl
Využití dotace v roce 2016 u Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci
Mimořádná kontrola hospodaření s fin. prostředky při organizování akcí u MŠ Michalské stromořadí v r. 2016
Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka - vydání právního aktu
Dopravní řídící ústředna Olomouc - Rámcová smlouva o financování projektu
Veřejnoprávní smlouvy - dotace na ITI Olomoucké aglomerace
Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - Nugis Finem, z.s.
Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - HC Olomouc, s.r.o.
Změna v KMČ
Významné aktivity, individuální dotace
Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis statutárního města Olomouce o střetu zájmů"
Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu