Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 3. 2017

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti OI
Veřejná zakázka č. 17043 - Pořízení mobilní aplikace - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 17027 - Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb MMOl - II. - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok 2018 - zahájení
Veřejná zakázka č. 11021 - Dolní náměstí - rekonstrukce - správní žaloba
Tř. Míru, Neředínská - úprava křižovatky (ORG 5616)
Týneček – Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty (ORG 4367)
Bytové záležitosti
Bytové záležitosti DPS
Rozpočtové změny roku 2017
Zvláštní užívání komunikací
Názvy tramvajových zastávek - II. a III. etapa TT Nové Sady
Předzahrádky
Dodatek č.52 ke "Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci"
Harmonogram výzev ITI OA na rok 2017
Petice - kovošrot Chomoutov
Lokality dětských hřišť a sportovišť na rok 2018
Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací - škol
Individuální dotace odboru školství
Vyhlášení dotačního programu Využití volného času dětí a mládeže
Záměr přístavby ZŠ Slavonín
Kreativní průmysly
Olomoucké kostely s průvodcem
Revitalizace radniční věže
Moravská filharmonie Olomouc - nápravná opatření k Protokolu č. 35/2016
Moravské divadlo Olomouc - vyřazení hmotného majetku - nabídka k odprodeji
Projekty v sociální oblasti
Projekt Bezbariérová Olomouc
Požární ochrana
Významné aktivity, individuální dotace
Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizací"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu