Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Komise cestovního ruchu « Odborné komise « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise cestovního ruchu

Komise cestovního ruchu

Komise cestovního ruchu

Komise cestovního ruchu se vyjadřuje k problematice cestovního ruchu a zahraničních vztahů, především z hlediska možností rozvoje turistiky, spolupráce s partnerskými městy, zahraničními institucemi, organizacemi a dalšími tuzemskými i zahraničními partnery.

Komise v tomto smyslu předkládá náměty, návrhy a vyjádření radě města. Komise sleduje vývoj v oblasti cestovního ruchu v ČR i v zahraničí a vytváří podklady pro koncepci jeho rozvoje ve městě Olomouci. Rovněž se zabývá podmínkami pro návštěvníky města (Informační - orientační systém, služby aj.). Rada města předkládá komisi k vyjádření materiály a záležitosti týkající se cestovního ruchu a zahraničních vztahů.

 • Předseda: Jitka Weiermüllerová, ČSSD
 • Tajemnice: Mgr. Karin Vykydalová, odbor vnějších vztahů a informací, tel.: 585 513 171, 733 140 688
 • Mgr. Michael Mencl, ČSSD
 • RNDr. Ivan Marek, ODS
 • Kateřina Šišková, TOP09
 • PhDr. Martin Kučera, KDU-ČSL
 • Mgr. Miloslav Tichý, ANO 2011
 • Marek Mádr, KSČM
 • MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D., OP
 • PhDr. Rostislav Hladký, UP
 • Ing. Břetislav Holásek, VMO

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu