Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Fotogalerie současné městské části Olomouc « Olomouc - Radíkov « Komise městských částí « Samospráva

Samospráva » Komise městských částí » Olomouc - Radíkov » Fotogalerie současné městské části Olomouc

Termíny jednání 2015

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.00 hodin.
12. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 20. července, 17. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu, 14. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Termíny jednání 2015

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.00 hodin.
12. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 20. července, 17. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu, 14. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Fotogalerie současné městské části Olomouc

Fotogalerie současné městské části Olomouc

Fotografie:

| Poslední úprava: 9. května 2012 (st)

Prolink: Lepší telefon,Kopírování Planografie - Kopírovací centrum,Poštou ranní