Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Fotogalerie současné městské části Olomouc « Olomouc - Radíkov « Komise městských částí « Samospráva

Samospráva » Komise městských částí » Olomouc - Radíkov » Fotogalerie současné městské části Olomouc

Termíny jednání 2014

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.00 hodin.
20. ledna, 17. února, 17. března, 22. dubna, 19. května, 16. června, 21. července, 18. srpna, 16. září, 20. října, 18. listopadu, 15. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Termíny jednání 2014

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.00 hodin.
20. ledna, 17. února, 17. března, 22. dubna, 19. května, 16. června, 21. července, 18. srpna, 16. září, 20. října, 18. listopadu, 15. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Fotogalerie současné městské části Olomouc

Fotogalerie současné městské části Olomouc

Fotografie:

| Poslední úprava: 9. května 2012 (st)