Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: « Olomouc - Radíkov « Komise městských částí « Samospráva

Samospráva » Komise městských částí » Olomouc - Radíkov »

Termíny jednání 2015

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.00 hodin.

 • 12. ledna
 • 16. února
 • 9. března
 • 22. dubna
 • 20. května
 • 17. června
 • 15. července
 • 19. srpna
 • 16. září
 • 21. října
 • 18. listopadu
 • 16. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Termíny jednání 2015

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.00 hodin.

 • 12. ledna
 • 16. února
 • 9. března
 • 22. dubna
 • 20. května
 • 17. června
 • 15. července
 • 19. srpna
 • 16. září
 • 21. října
 • 18. listopadu
 • 16. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Poslední úprava: